ADE

Wat is de leeftijdsgrens voor Paranoia?

De minimum leeftijd is 18 jaar. Let op: Legitimatie is verplicht!

Hoe laat gaan de deuren open?

De deuren gaan om 22.00 uur open.

Hoe laat is het evenement dat ik wil bezoeken afgelopen?

Het evenement is om 06.00 uur afgelopen.

Is er een pauze in het programma?

Nee. Het evenement bestaat uit een doorlopend programma.

Wanneer wordt het volledige programma bekend gemaakt?

De gastartiesten tijdens Paranoia worden gefaseerd bekend gemaakt. Houd de social media kanalen van Jebroer en de website www.helemaalparanoia.nl goed in de gaten.

Kan ik kaarten kopen aan de kassa bij Q-Factory zelf?

De kassa van Q-Factory is geen voorverkoopadres. Op de avond van het evenement is er wel een kassa waar vanaf een half uur voor aanvang kaarten worden verkocht aan de deur, als er nog kaarten beschikbaar zijn.

Wat is het adres van Q-Factory?

Het adres van Q-Factory is Atlantisplein 1 1093 NE Amsterdam.

Kan ik goed parkeren bij Q-Factory?

In de Oostpoort is een Q-Park aanwezig. Het tarief van deze parkeergarage is € 1,- per 20 min / max dagtarief € 12,-. Uitrijkaarten zijn tevens te koop bij Q-Factory. Ingang: Polderweg 92 1093KP Amsterdam. Uitgang: Atlantisplein direct voor Q-Factory. Let op: tijdens ADE is het in Amsterdam drukker dan normaal!

Mag ik een foto- of filmcamera meenemen?

Voor dit evenement geldt de regel dat camera's en cameralenzen die de zichtlijnen van andere bezoekers kunnen belemmeren, absoluut verboden zijn. Professionele foto-, audio-, beeld- en andere (opname-) apparatuur is niet toegestaan. Eenvoudige (digitale) fototoestellen zonder verwisselbare lenzen zijn toegestaan, mits een artiest of band hiervoor toestemming heeft gegeven. Als dit niet het geval is, wordt je hierop geattendeerd door beveiligingsmedewerkers.

Het is verboden de beeld- en/of geluidsopnamen anders dan in de privésfeer te gebruiken. Videocamera's zijn te allen tijde verboden i.v.m. de beeldrechten van de evenementorganisator. Indien uw camera bij binnenkomst door beveiligingsmedewerkers wordt ingenomen, kunt u deze vanzelfsprekend na afloop weer ophalen.

Mag ik zelf consumpties meenemen?

Het is niet toegestaan om eigen eten en/of drinken mee te nemen naar Q-Factory.

Kan ik een handtekening krijgen van de artiesten die optreden?

Helaas is het niet mogelijk om handtekeningen van de artiesten te krijgen. Dit in verband met het grote aantal bezoekers.

Kan ik promotiemateriaal (bijv. posters) krijgen van de artiesten die optreden?

Helaas is het niet mogelijk om promotiemateriaal (zoals bijv. posters) te ontvangen.

Mag ik flyeren, samplen en/of venten voorafgaand, tijdens of na een evenement in of buiten Q-Factory?

Per evenement wordt door Q-Factory in overleg met de organisator besloten of flyeren, samplen en/of venten al dan niet wordt toegestaan en zo ja, op welke locatie(s) dit exact kan plaats vinden. Flyeren, samplen en/of venten van het betreffende evenement is uitsluitend toegestaan na de verkregen schriftelijke toestemming van Q-Factory op de daarvoor uitdrukkelijk (en schriftelijk) aangewezen locaties.

Beeld- en geluidsregistratie door de organisatie

Q-Factory en organisatoren van evenementen in het volledige Q-Factory-complex zijn gerechtigd om bezoekers te registreren op beeld- en/of geluidsdragers. Deze opnamen kunnen door Q-Factory en de organisatoren worden gebruikt zonder dat zij hiertoe verdere toestemming of vergoeding (in de vorm van geld of anderszins) verschuldigd zijn, mits redelijk belang niet wordt geschaad.

Mag ik roken in Q-Factory?

Roken in Q-Factory is verboden. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen rookplekken.

Ik heb schade

Het bezoeken van het evenement Paranoia en Q-Factory geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. Q-Factory is er niet voor verantwoordelijk wanneer de organisator besluit dat het evenement niet doorgaat.

Beveiliging

 • Medewerkers van Q-Factory zijn bevoegd om jassen en tassen te controleren, en om zo nodig – naar het oordeel van de medewerker – goederen in beslag te nemen.
 • Q-Factory kan besluiten (preventief) te fouilleren/visiteren.
 • Je bent verplicht om je op verzoek te legitimeren.
 • Q-Factory hanteert camerabewaking en zal, zeker in geval van ongeregeldheden of ongevallen, beelden aan derden, waaronder justitie, ter beschikking stellen.
 • Indien hier noodzaak toe bestaat, is Q-Factory gerechtigd het gehele terrein te ontruimen.

Ik ben mijn toegangskaart kwijt. Kun je mij een nieuwe kaart sturen?

Iedere bezoeker van een evenement in Q-Factory dient in het bezit te zijn van een geldige toegangskaart. Mocht je jouw toegangskaart(en) zijn verloren of op zo'n wijze hebben beschadigd dat de barcode op de toegangskaart niet meer leesbaar is, dien je je te melden bij de ticketorganisatie waar je jouw toegangskaart hebt gekocht.

Hoe weet ik dat mijn toegangskaarten bij het juiste voorverkoopadres koop?

Helaas worden er steeds meer valse of te dure kaarten aangeboden via internet door niet officiële verkoopkanalen. Koop dus alleen kaarten bij de door ons aangegeven verkooppunten (Eventbrite of kassa Q-Factory voor aanvang evenement). Alleen dan ben je verzekerd van een geldig toegangsbewijs en betaal je niet te veel voor een ticket. Zie hiervoor ook www.weetwaarjekoopt.nl.

Is er een garderobe aanwezig?

Er is een bemande garderobe aanwezig waar je jouw waardevolle spullen tegen een kleine vergoeding in bewaring kunt geven. De directie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of het zoekraken van kledingstukken e.d.

Huisregels Q-Factory en organisatie

 • Het is niet toegestaan hallen of zalen die geen deel uitmaken van het evenement/congres/etc. dat je bezoekt, of delen van hallen of zalen die evident niet toegankelijk zijn voor het bezoekend publiek, te betreden.
 • Blokkeer geen paden, uitgangen, trappen of brandblusmiddelen.
 • Roken, incl. E-smoking, is alleen toegestaan op de daartoe door Q-Factory aangegeven rookplekken.
 • De handel in soft- en harddrugs is ten strengste verboden.
 • In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.
 • Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen en/of te nuttigen in het Q-Factory complex.
 • Het maken van foto-, video- of geluidsopnamen is alleen toegestaan indien de organisator van het evenement hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Het gebruik van een selfiestick bij concerten is niet toegestaan. Bij overige evenementen dient de website van het evenement te worden geraadpleegd.
 • Het verkopen van goederen en diensten en het maken van reclame is uitsluitend voorbehouden aan Q-Factory.
 • Het verspreiden van folders en flyers in het gebouw en in directe omgeving is niet toegestaan tenzij Q-Factory schriftelijk toestemming heeft verleend.
 • Deponeer je afval in de afvalbakken.
 • Veroorzaak geen hinder.
 • Q-Factory en organisatoren van evenementen in het volledige Q-Factory-complex zijn gerechtigd om bezoekers te registreren op beeld- en/of geluidsdragers. Deze opnamen kunnen door Q-Factory en de organisatoren worden gebruikt zonder dat zij hiertoe verdere toestemming of vergoeding (in de vorm van geld of anderszins) verschuldigd zijn, mits redelijk belang niet wordt geschaad.